Trang chủ » Download » The Hand Illustrated TypeSet

The Hand Illustrated TypeSet

24/02/2017

The Hand Illustrated TypeSet – Bạn có thể tạo ra tất cả mọi thứ từ những logo, bao bì để trang trí, để thiệp chúc mừng và nhiều hơn nữa với, bộ sắp xếp hợp lý duy nhất.

hand-illustrated-typeset-1 hand-illustrated-typeset-2 hand-illustrated-typeset-3 hand-illustrated-typeset-4 hand-illustrated-typeset-5 hand-illustrated-typeset-6 hand-illustrated-typeset-7 hand-illustrated-typeset-8 hand-illustrated-typeset-9 hand-illustrated-typeset-10

Bao gồm :

  • Cabana Kingpin Typeface (OTF & TTF) Western European Language Support Included.
  • Punchbowl Typeface Light (OTF & TTF) Western European Language Support Included.
  • Punchbowl Typeface Bold (OTF & TTF) Western European Language Support Included.
  • Bourbon & Buttermilk Typeface (OTF & TTF) Western European Language Support Included.
  • 30 Hand Drawn Logo Templates.
  • 380 ALL NEW Hand Drawn Vectors, including Frames & Ornaments.
  • 22 Vector Brush Patterns (Pre-Loaded).
  • 20 Handy Color Palettes (All my favorites, organized in your Swatches Panel, to help simplify your design process).
  • Simple Quick Start Guide to help with basic questions (PDF).

KIT làm việc với Adobe Illustrator CS hoặc mới hơn nhưng bạn nên sử dụng phiên bản CS4, CS5, CS6 hoặc Creative Cloud Version

 

Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net